Przejdź do treści

Przechowywanie ziarna w beczkach / Storage of grain kept loosely (mapa 52, karta XX)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Przechowywanie ziarna w beczkach / Storage of grain kept loosely (mapa 52, karta XX)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; budynek mieszkalny ; dom ; spichrz ; komora ; strych ; elementy budynku ; wnętrze ; ziarno ; beczka

Opis

mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna w beczkach ; zawarto na niej następujące informacje. Przechowywanie w beczkach: 1 - przechowują w spichrzu, 2 - przechowują w komorze, 3 - przechowywanie w komorze zanikło w okresie 1920-1945, 4 - przechowują na strychach chałup, 5 - nie stwierdzono przechowywania ziarna w beczkach, 6 - najdalsza południowa granica zasięgu przechowywanie ziarna w kadłubach, 7 - północna granica zasięgu przechowywania ziarna w skrzyniach, 8 - zachodnia granica zasięgu występowania słomianek

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Rostworowska, Magdalena

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0069_01>

Zasięg

ogólnopolski