Przejdź do treści

Przechowywanie ziarna wysypanego luzem / Storage of grain in barrels (mapa 53, karta XX)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Przechowywanie ziarna wysypanego luzem / Storage of grain in barrels (mapa 53, karta XX)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; budynek mieszkalny ; dom ; spichrz ; komora ; strych ; elementy budynku ; wnętrze ; ziarno

Opis

mapa ukazuje sposoby przechowywania ziarna wysypanego luzem ; zawarto na niej następujące informacje: I. Przechowywanie w specjalnie wyodrębnionych w tym celu sąsiekach. 1 - przechowują w spichrzu, 2 - przechowują w komorze, 3 - przechowują na strychach chałup. II. Przechowywanie luzem bez sąsieków. 4 - przechowują w spichrzu, 5 - przechowują w komorze, 6 - przechowują na strychach chałup, 7 - przechowują w izbach zamienionych na komorę, 8 - nie stwierdzono przechowywania ziarna wysypanego luzem, 9 - zachodni zasięg spichrzy, 10 - wschodni zasięg przechowywania ziarna na strychach

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Rostworowska, Magdalena

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0070_01>

Zasięg

ogólnopolski