Przejdź do treści

Znaczenie nazwy „okólnik” / Denotation of the word „okólnik” (mapa 54, karta XXI)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1948-1959]

Tytuł

Znaczenie nazwy „okólnik” / Denotation of the word „okólnik” (mapa 54, karta XXI)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1948-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy zagrody ; okólnik ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie znaczenia nazwy „okólnik” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy "okólnik", "okół", "obora okoliczna", "okólne gumno" oznaczają budynki zagrody chłopskiej, zabudowane w zwarty czworobok: 1 - z wyłączonym domem mieszkalnym, 2 - z wyłączona stodołą, 3 - obejmujący wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze. B. Inne znaczenia nazwy "okólnik". 4 - nazwa "okólnik" oznacza ogrodzenie dla zwierząt pod gołym niebem, 5 - nie stwierdzono występowania nazwy "okólnik", ani nazw pochodnych w powyższych znaczeniach

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0071_01>

Zasięg

ogólnopolski