Przejdź do treści

Wypas zwierząt hodowlanych na ogrodzonych pastwiskach / Pasturage of reared animals in enclosures (mapa 55, karta XXI)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1948-1959]

Tytuł

Wypas zwierząt hodowlanych na ogrodzonych pastwiskach / Pasturage of reared animals in enclosures (mapa 55, karta XXI)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1948-1959]

Temat

kultura materialna ; hodowla zwierząt ; zwierzęta ; udomowienie ; pogłowie domowe ; pasterstwo ; wypas ; pastwisko ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje wypas zwierząt hodowlanych na ogrodzonych pastwiskach ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wypas zwierząt na ogrodzonych pastwiskach u bogatych chłopów. 1 - koni, 2 - bydła, 3 - owiec. B. Wypuszczanie zwierząt samopas. 4 - wypuszczanie świń samopas (na pastwisko, do lasu - stare, zanikające tradycje), 5 - nie stwierdzono występowania powyższych zjawisk. C. Niektóre nazwy gwarowe ogrodzonych pastwisk. 6 - "obora", 7 - "kopel", "kopla", 8 - "koszara", "koszary"

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0072_01>

Zasięg

ogólnopolski