Przejdź do treści

Nazwy sośników przy drewnianej sosze dwupolicowej / Names of wooden two-blade plough parts called „soszniki” (mapa 59, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Nazwy sośników przy drewnianej sosze dwupolicowej / Names of wooden two-blade plough parts called „soszniki” (mapa 59, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw sośników przy drewnianej sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "sośnik"", "sosnik", "sosznik", "sośnice", "suszniki", "suszynki", 2 - "rogi", "narogi", "naróg", "narohy", 3 - "lemisz", "lemisze", "lomsze", 4 - inne nazwy: "krojec", "lum", 5 - sochy występowały, lecz w zebranym materiale brak danych do nazewnictwa soszników, 6 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0076_01>

Zasięg

ogólnopolski