Przejdź do treści

Nazwy więzi łączącej widły sochy z grządzielą / Names of the bond connecting the fork of the plough with the plough beam (mapa 60, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Nazwy więzi łączącej widły sochy z grządzielą / Names of the bond connecting the fork of the plough with the plough beam (mapa 60, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw więzi łączącej widły sochy z grządzielą ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "podpałek", "podpałok", 2 - "uzergis", 3 - "podyjma", "podymka", "podyma", 4 - "podwój", 5 - "wić", 6 - "uź", "uś", 7 - "orc", "urc", "orcyk", "uorcyk", 8 - "sztenga" i inne, 9 - sochy występowały, lecz w zebranym materialne brak danych do nazewnictwa podymy, 10 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0077_01>

Zasięg

ogólnopolski