Przejdź do treści

Nazwy odkładnic przy sosze dwupolicowej / Names of mouldboards in a wooden two-blade plough (mapa 61, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Nazwy odkładnic przy sosze dwupolicowej / Names of mouldboards in a wooden two-blade plough (mapa 61, karta XXII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw odkładnic przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "odkładnica", "odkładnice", "odkłady", "uodkładnicki", "uodkładki", 2 - "police", "połycy", "palice", "palica", "policze", 4 - "krojek", "zakrój", "krój", 5 - "płocha", "płacha", "płachy", 6 - sochy występowały, lecz w zebranym materiale brak danych do nazewnictwa odkładnicy, 7 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0078_01>

Zasięg

ogólnopolski