Przejdź do treści

Nazwy grządzieli przy sosze dwupolicowej / Names of the plough beam in a wooden two-blane plough (mapa 62, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Nazwy grządzieli przy sosze dwupolicowej / Names of the plough beam in a wooden two-blane plough (mapa 62, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw grządzieli przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "grządziel", "gźundziel", "góunjel", "grondziel", "grzundziel", "grundziel", "grąziołka", "gżątka", "grządka", 2 - "rogacz", "rogac", "rohacz", 3 - "oje", "wuje", 4 - "dyszel", "dysel", "dysiel", 5 - sochy występowały, lecz w zebranym materiale brak danych do nazewnictwa grządzieli, 6 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0079_01>

Zasięg

ogólnopolski