Przejdź do treści

Nazwy rękojeści przy sosze dwupolicowej / Names of the handle in a wooden two-blade plough (mapa 63, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Nazwy rękojeści przy sosze dwupolicowej / Names of the handle in a wooden two-blade plough (mapa 63, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw rękojeści przy sosze dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "rączka", "rączki", "rącki", "roncki", "ruczka", "ruczki", "rukowiście", "rękojeście", "rukowiśćki", "rękojeści", "rękowiście", "rękoziście", "podrące", "podrącki", 2 - "rogi", "rogac", "rogacze", "ragi", "rohacze", "rogale", 3 - "nogi", 4 - "czepigi", "cepigi", "czapigi", "raczapigi", 5 - "paliczki", 6 - sochy występują lub występowały, lecz nazw rączek brak w zapisach, 7 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0080_01>

Zasięg

ogólnopolski