Przejdź do treści

Nazwy kołka napinającego więź jarzma z grządzielą sochy dwupolicowej / Names of the peg clipping the bond of the yoke with the plough beam of the wooden two-blade plough (mapa 64, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Nazwy kołka napinającego więź jarzma z grządzielą sochy dwupolicowej / Names of the peg clipping the bond of the yoke with the plough beam of the wooden two-blade plough (mapa 64, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw kołka napinającego więź jarzma z grządzielą sochy dwupolicowej ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "gozdz", "goździk", "gozdek", "gozdki", 2 - "zworzeń", "zwórzonek", "sworzeń", 3 - "pes", "pyź", "pyż", "pezaki", "hapyźnik", 4 - "tanwa", 5 - inne nazwy: "tybel", "sztykiel", "patyk", "klirz", "spindel", "pałka", "zasadzka", "kołek", "lon", "lonek", "zapojek", "pup", "pupok", "zapustalnik", "zatykacz", "zatyczka", "zanoz", "zanoza", 6 - sochy występują bądź występowały, lecz nazw kołka brak w zapisach, 7 - sochy nieznane

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0081_01>

Zasięg

ogólnopolski