Przejdź do treści

Zasięgi sochy i wyrazu „socha” według różnych autorów / Range of the wooden plough and of the word „socha” (plough) according to different authors (mapa 65, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Tytuł

Zasięgi sochy i wyrazu „socha” według różnych autorów / Range of the wooden plough and of the word „socha” (plough) according to different authors (mapa 65, karta XXIII)

[na podstawie badań PAE w latach 1953-1954 oraz innych źródeł od połowy XIX w. do 1960 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zasięgi sochy i wyrazu „socha” według różnych autorów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zasięgi sochy według. 1. K. Moszyńskiego (1929), 2 - E. Frankowskiego (1929), 3 - J. Falkowskiego (1931), 4 - Polskiego Atlasu Etnograficznego, zeszyt próbny, mapa 3 (1958). B. Zasięgi wyrazu "socha" w różnych znaczeniach. 5 - północno-zachodni zasięg wyrazu "socha" na oznaczenie starych typów narzędzi do orania, 6a - zasięg wyrazu "socha" na oznaczenie różnych części narzędzi do orania, 6b - dane ze starszej literatury, 7 - stwierdzono używanie sochy bądź wyrazu "socha" na oznaczenie starych typów narzędzi do orania lub części narzędzi orackich, 8 - nie stwierdzono używania sochy ani wyrazu "socha" w wyżej podanych znaczeniach (nie licząc przeniesień związanych z falą osadniczą po II wojnie światowej)

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0082_01>

Zasięg

ogólnopolski