Przejdź do treści

Relikty uprawy bru (Seteria italica Beauv.) / Relics of „ber” cultivation (Seteria italica Beauv.) (mapa 67, karta XXV)

[na podstawie badań PAE z 1954 r. i innych źródeł z lat 1877-1956]

Tytuł

Relikty uprawy bru (Seteria italica Beauv.) / Relics of „ber” cultivation (Seteria italica Beauv.) (mapa 67, karta XXV)

[na podstawie badań PAE z 1954 r. i innych źródeł z lat 1877-1956]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; ber

Opis

mapa ukazuje relikty uprawy bru ; zawarto na niej następujące informacje: Uprawę bru w gospodarstwach chłopskich. 1 - spotkano jeszcze w czasie badań (1954-1956), 2 - zarzucono w czasie II wojny światowej lub po niej, 3 - zarzucono między I a II wojną światową, 4 - zarzucono przed I wojną światową, 5 - znana jest tylko nazwa "ber", "berek" na określenie różnych chwastów, 6 - nazwa "ber" występuje tylko w pieśniach i powiedzeniach - wyraz nie jest rozumiany, 7 - uprawa ani nazwa nie jest znana

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0084_01>

Zasięg

ogólnopolski