Przejdź do treści

Typy sierpów / Types of sickles (mapa 68, karta XXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł]

Tytuł

Typy sierpów / Types of sickles (mapa 68, karta XXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia żniwne ; sierp ; sierp ząbkowany ; sierp gładki ; sierp elipsoidalny ; sierp półkolisty

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych typów sierpów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie sierpów ząbkowanych. 1 - półkolistych, 2 - elipsoidalnych. B. Występowanie sierpów gładkich. 3 - półkolistych, 4 - elipsoidalnych. C. Zasięgi różnych funkcji sierpów. 5 - sierpy służące do żęcia zbóż, 6 - sierpy jako narzędzia pomocnicze. D. Przeniesienia na Ziemiach Odzyskanych. 7 - sierpy ząbkowane elipsoidalne obok gładkich półkolistych, 8 - sierpy ząbkowane półkoliste obok gładkich półkolistych

Twórca

Nasz, Adolf ; Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0085_01>

Zasięg

ogólnopolski