Przejdź do treści

Cepy z przewierconymi bijakami na tle zasięgów podstawowych typów cepów / Flails with swingles drilled through, as compared to the range of basic types of flails (mapa 71, karta XXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954]

Tytuł

Cepy z przewierconymi bijakami na tle zasięgów podstawowych typów cepów / Flails with swingles drilled through, as compared to the range of basic types of flails (mapa 71, karta XXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep ; cep gązewkowy ; cep kapicowy

Opis

mapa ukazuje cepy z przewierconymi bijakami na tle zasięgów podstawowych typów cepów ; zawarto na niej następujące informacje: Cepy kapicowe, gązewkowe z przewierconym bijakiem i cepy typu ogniwkowego. 1 - z kapicą skórzaną na dzierżaku, 2 - z drewnianym pałączkiem na dzierżaku, 3 - z gązewką i zacięciem na dzierżaku, 4 - z przewierconym dzierżakiem (najbliższy cepom ogniwkowym), 5 - bijak z ruchomym uszkiem na sztyfcie

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0088_01>

Zasięg

ogólnopolski