Przejdź do treści

Zróżnicowanie cepów za względu na ciężar i poprzeczny przekrój bijaków / Differentiation of flails according to their cross section and their weight (mapa 73, karta XXIX)

[na podstawie badań PAE z 1953 i 1954 r.]

Tytuł

Zróżnicowanie cepów za względu na ciężar i poprzeczny przekrój bijaków / Differentiation of flails according to their cross section and their weight (mapa 73, karta XXIX)

[na podstawie badań PAE z 1953 i 1954 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep

Opis

mapa ukazuje zróżnicowanie cepów za względu na ciężar i poprzeczny przekrój bijaków ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - cepy o bijakach skrajnie ciężkich o przekrojach czworokątnych (wymiary 7,5 x 5 cm), 2 - cepy o bijakach średnio ciężkich o przekrojach owalnym lub czworokątnym (wymiary 5-6 cm), 3 - cepy o bijakach średnio lekkich o przekrojach czworo-, wielokątnym lub okrągłym (wymiary 4-5 cm), 4 - cepy o bijakach o przekrojach czworokątnych (wymiary 4 x 2,5 cm), 5 - najdalszy zachodni zasięg dzierżaków z pojedynczym zacięciem, 6 - najdalszy wschodni zasięg dzierżaków z podwójnym zacięciem, 7 - miejscowości stałej sieci PAE, z których brak danych

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0090_01>

Zasięg

ogólnopolski