Przejdź do treści

Nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem / Names of the link connecting the part by which the flail is kept in hand with the swingle of the flail (mapa 74, karta XXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1955]

Tytuł

Nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem / Names of the link connecting the part by which the flail is kept in hand with the swingle of the flail (mapa 74, karta XXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz innych źródeł z lat 1877-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie nazwy "gązwa". 1 - "gązwa" we właściwym znaczeniu to rzemień podwójnie lub więcej razy złożony, spięty lub przewiązany, w formie pierścienia łączącego dzierżak z bijakiem, przy cepach typu gązewkowego, 2 - występowanie wyrazu "gązwa" na określenie "sfory", tj. ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem przy cepach kapicowych, 3 - granica obszaru, na którym ubocznie występuje wyraz "gązwa" na określenie kapic przy cepach kapicowych. B. Inne nazwy na określenie gązwy właściwej. 4 - inne (ukraińskie) nazwy na określenie wyżej opisanej gązwy: "użołka", "użowka". C. Występowanie niektórych ważniejszych nazw na określenie ogniwa wiążącego bijak z dzierżakiem przy cepach kapicowych . 5 - "sfora", "sforka", 6 - "czwórka", "cwórka", 7 - "związadło", "uwiąz", "związ", "uwiązanie", "zwięzki", "wiązek", "wiązka" itp. (por. "użowka"), 8 - "rzemień", 9 - "trok", 10 - "szpuna", "spona", 11 - inne nazwy nie tworzące wyraźnych zasięgów: "pierścień", "oszołka", "wojek", "smyczek", "łyk", 12 - nie uwzględniono nazw sprzed II wojny światowej, w przeniesieniach (znak górny) uwzględniono tylko informacje stwierdzone i zapisane, a więc niepełny stan faktyczny

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0091_01>

Zasięg

ogólnopolski