Przejdź do treści

Zabezpieczanie kopic żniwnych przed deszczem / Protection of harvest cocks against rain (mapa 75, karta XXX)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Tytuł

Zabezpieczanie kopic żniwnych przed deszczem / Protection of harvest cocks against rain (mapa 75, karta XXX)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica krzyżowa ; kopica dookolna

Opis

mapa ukazuje zabezpieczanie kopic żniwnych przed deszczem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podstawowe odmiany nakrywania kopic poziomo-krzyżowych i pionowo-dookolnych dodatkowymi snopami. 1 - nakrywanie kopic jednym snopem, 1a - snop pojedynczo przewiązany, 1b - snop podwójnie przewiązany, 1c - snop przygięty, - kopice w rzucie poziomym (schemat), 2 - nakrywanie kopic trzema snopami, 3 - nakrywanie nieokreślonego typu, 4 - zwarty zasięg odmiany 1b, 5 - zwarty zasięg odmiany 1c, 6 - nie stwierdzono nakrywania kopic, 7 - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 8 - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej. B. Zwarte zasięgi nakrywania kopic dodatkowymi snopami. 9 - po II wojnie światowej, 10 - przed II wojną światową. C. Granice obszarów o większych sumach opadów w miesiącach żniwnych (lata 1821-1939). Izohiety według W. Wiszniewskiego, "Atlas opadów atmosferycznych", Warszawa 1953. Strzałki wskazują kierunek wzrastania sum opadów. 11 - lipiec - opady 80 mm, 12 - sierpień - opady 70 mm

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0092_01>

Zasięg

ogólnopolski