Przejdź do treści

Zasięgi kopic poziomo-krzyżowych i ich nazwy / Range of horizontally crossed cocks and their names (mapa 76, karta XXXI)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Tytuł

Zasięgi kopic poziomo-krzyżowych i ich nazwy / Range of horizontally crossed cocks and their names (mapa 76, karta XXXI)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica krzyżowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zasięgi kopic poziomo-krzyżowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic poziomo-krzyżowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - od II wojny światowej jako przeniesienia wraz z napływem ludności osiedleńczej, 4 - nie stwierdzono występowania kopic poziomo-krzyżowych, 5 - północno-zachodnia granica zwartego zasięgu kopic poziomo-krzyżowych po II wojnie światowej (nie licząc przeniesień po 1945 r.). B. Nazwy kopic poziomo-krzyżowych i liczebność snopów w kopicach. 6 - "mendel", "mondel", "mundel", "myndel", "mandel" (zawiera przeważnie 15 snopów), 7 - nazwa "mendel" - bądź od niej pochodne - stwierdzona poza zasięgiem kopic poziomo-krzyżowych w powiązaniu z innymi formami kopic żniwnych (nie licząc przeniesień po II wojnie światowej), 8 - "półkopek", "półkopka", "półkopa" (przeważnie 30 snopów), 9 - "krzyżak" (13-20 snopów), 10 - "maradyk" (17-25 snopów), 11 - różne nazwy kopic poziomo-krzyżowych występujące sporadycznie, 12 - osobnych nazw kopic poziomo-krzyżowych nie stwierdzono, 13 - nie stwierdzono występowania kopic poziomo-krzyżowych

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0093_01>

Zasięg

ogólnopolski