Przejdź do treści

Zasięgi kopic pionowo-dookolnych i ich nazwy / Range of vertical circularly lined cocks and their names (mapa 77, karta XXXI

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Tytuł

Zasięgi kopic pionowo-dookolnych i ich nazwy / Range of vertical circularly lined cocks and their names (mapa 77, karta XXXI

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica dookolna ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-dookolnych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-dookolnych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - od II wojny światowej jako przeniesienia wraz z napływem ludności osiedleńczej, 4 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-dookolnych. B. Nazwy kopic pionowo-dookolnych i liczebność snopów w kopicach. 5 - "piątak", "piętak" (5 snopów), 6 - "dziesiątka", "dziesiątak", "dziesiątek", (przeważnie 10 snopów), 7 - "sztyga", "sztyga okrągła", "styga", "stega", "śtyga", "śtyka" (przeważnie 20 lub około 20 snopów), 8 - "dwunastka", "dwunastak", "tuzin" (przeważnie 12 snopów), 9 - "mendel", "nowy mendel", "mendelek", "mondel", "myndel" (przeważnie 15 snopów), 10 - "mundelik", "mundel", "mendlik" (przeważnie poniżej 10 snopów), 11 - "kopka", "kopa", "kopica" (przeważnie 12, 15 lub 20 snopów), 12 - "kupka, "kupa" (przeważnie 10, 12, 15 lub 20 snopów), 13 - współwystępują nazwy 11 i 12, 14 - "kucka", "kuczka" (8-20 snopów), 15 - "postawka", "podstawka", "słonik" (przeważnie 15 snopów), 16 - "kozioł", "koziołek" (przeważnie poniżej 10 snopów), 17 - baba", "babka", "baburka", "panna", "lalka", "popa", "pupa", "puppe", "panok" (przeważnie poniżej 10 snopów), 18 - różne nazwy kopic pionowo-dookolnych występujące sporadycznie, 19 - osobnych nazw kopic pionowo-dookolnych nie stwierdzono, 20 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-dookolnych

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0094_01>

Zasięg

ogólnopolski