Przejdź do treści

Zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy / Range od cocks lined in files and their names (mapa 78, karta XXXI)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Tytuł

Zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy / Range od cocks lined in files and their names (mapa 78, karta XXXI)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica rzędowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zasięgi kopic pionowo-rzędowych i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi kopic pionowo-rzędowych. 1 - stwierdzone od dawna, 2 - XIX-XX w., 3 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-rzędowych. B. Nazwy kopic pionowo-rzędowych i liczebność snopów w kopicach. 4 - "dziesiątka" (przeważnie 10 snopów), 5 - "sztyga", "sztyga długa", "sztige", "styga", "styczka", "stega", "śtyga" (przeważnie 20 lub około 20 snopów), 6 - "mendel", "nowy mendel", "mendelek", "mentel", "myndel", "myndel podwójny", "mandel" (przeważnie 15 snopów), 7 - "mundelik", "mundel", "mendlik" (12 lub 13 snopów), 8 - "kopka", "kopa", "kopica" (10-30 snopów), 9 - "kupka", "kupa" (10-30 snopów), 10 - współwystępują nazwy 8 i 9, 11 - "kuczka", "kuca" (różne ilości snopów), 12 - "rząd", "rządek" (10-40 snopów), 13 - "krokwa", "na krokwę", "w krokiewki", "kroczek", "kraczka" (10-40 snopów), 14 - "koziołek", "w koziołek", "kozioł" (przeważnie poniżej 15 snopów), 15 - "na dach", "w daszek", "daszek", "na buda" (8, 10, 12 lub 14 snopów), 16 - "haka", "hoke" (20-30 snopów), 17 - różne nazwy występujące sporadycznie, 18 - osobnych nazw kopic pionowo-rzędowych nie stwierdzono, 19 - nie stwierdzono występowania kopic pionowo-rzędowych

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0095_01>

Zasięg

ogólnopolski