Przejdź do treści

Zasięgi zabezpieczenia kopic żniwnych przed opadami oraz nazwy snopów nakrywających kopice / Range of harvest cock protection means against rainfalls and the names of sheaves covering the cocks (mapa 79, karta XXXI)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Tytuł

Zasięgi zabezpieczenia kopic żniwnych przed opadami oraz nazwy snopów nakrywających kopice / Range of harvest cock protection means against rainfalls and the names of sheaves covering the cocks (mapa 79, karta XXXI)

[na podstawie badań PAE z 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; sprzęt plonów ; sprzęt zbóż ; przechowywanie plonów tymczasowe ; snop ; kopica ; kopica krzyżowa ; kopica dookolna ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zasięgi zabezpieczenia kopic żniwnych przed opadami oraz nazwy snopów nakrywających kopice ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zwarte zasięgi zabezpieczenia kopic przed opadami. I. poziomo-krzyżowych. II. pionowo-dookolnych. 1 - stwierdzono od dawna, 2 - od XIX-XX w., 3 - nakrywania kopic nie stwierdzono z wyjątkiem przeniesień po II wojnie światowej na ziemie północno-zachodnie wraz z napływem ludności osadniczej, 4 - północno-zachodnia granica zwartego zasięgu nakrywania kopic po II wojnie światowej. B. Nazwy snopów nakrywających kopice żniwne. 5 - "chochoł', "chochiłuk", 6 - "czapka", "czapa", "capka", "czopka", "copka", "szapka", "cepek", 7 - "czapka załamana", "czapka z głową złamaną", 8 - "kobuch", "kłobuch", 9 - "kołpak", 10 - "kapa", "kapla", 11 - "koń", "kuń", "na konia", 12 - "kokoszka", 13 - różne nazwy snopów nakrywających, występujące sporadycznie, 14 - osobnych nazw snopów nakrywających nie stwierdzono, 15 - nie stwierdzono występowania snopów nakrywających kopice (z wyjątkiem przeniesień po II wojnie światowej na ziemie północno-zachodnie)

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0096_01>

Zasięg

ogólnopolski