Przejdź do treści

Główne typy spichrzów chłopskich / Main types of peasant granaries (mapa 80, karta XXXII)

[na podstawie badań PAE z 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Główne typy spichrzów chłopskich / Main types of peasant granaries (mapa 80, karta XXXII)

[na podstawie badań PAE z 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; spichrz drewniany ; spichrz murowany

Opis

mapa ukazuje występowanie głównych typów spichrzów chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: I. Spichrze drewniane, zrębowe, parterowe. A. Spichrze wąskofrontowe prostokątne. 1 - ustawione bezpośrednio na ziemi lub na kamieniach węgielnych, 2 - ustawione na słupkach drewnianych, 3 - ustawione na dość wysokim fundamencie kamiennym, często podpiwniczone. B. Spichrze o podstawie zbliżonej do kwadratu (małe). 4 - ustawione bezpośrednio na ziemi lub na czterech węgielnych kamieniach, o dachu piramidalnym lub czterospadowym, krytym słomą. C. Spichrze szerokofrontowe prostokątne. 5 - ustawione bezpośrednio na ziemi lub na czterech kamieniach węgielnych, 6 - ustawione na drewnianych słupkach. II. Spichrze drewniane, zrębowe, polepione gliną, wieżowate, często piętrowe. 7 - o ścianach zwężających się kopulasto ku górze i dachu luźno osadzonym, do zdejmowania. III. Spichrze zrębowe atypowe. 8 - inne rzadko występujące w Polsce formy spichrzy zrębowych. IV. Spichrze murowane. 9 - spichrze śląskie, piętrowe, z murowanym fundamentem, podpiwniczone, 10 - nowe spichrze murowane, atypowe, rozpowszechniające się po I wojnie światowej, 11 - stwierdzono istnienie spichrzy, jakość materiału nie pozwala na ujęcie typologiczne, 12 - nie stwierdzono istnienia spichrzy, - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0097_01>

Zasięg

ogólnopolski