Przejdź do treści

Nazwy spichrzy chłopskich / Names of peasant granaries (mapa 81, karta XXXIII)

[na podstawie badań PAE z 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Nazwy spichrzy chłopskich / Names of peasant granaries (mapa 81, karta XXXIII)

[na podstawie badań PAE z 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw spichrzy chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: Nazwy osobnych budynków służących do przechowywania ziarna w miejscowościach, gdzie tego rodzaju budynki występują. 1 - "spichrz", "spichlerz", "spichlirz", "spiklerz", "spichlerek", "spichlorek", "spicher", "spichir", "spicherz", "spicherek", "spichorek", "spochorek", "spaicher", "speicher", 2 - "świreń", "świron", "świrenek", "świronek", 3 - "sypaniec", "sypka", "sypanie", "sypań", "sypnia", 4 - "sołek", "sułek", "soł", "syłek", 5 - "lamus", "leims", 6 - "komora", 7 - obszary zwarte występowania spichrzy, odrębnych budynków służących w zasadzie do przechowywania ziarna, 8 - używana jest nazwa "spichrz" bądź jej pokrewne, określa się nią (nimi) różne pomieszczenia na zboże (np. strych, komorę, część stodoły) bądź znana jest jako określenie samodzielnego budynku, który w zagrodach chłopskich jednak nie występuje, 9 - cyfry nad znakiem określają datę pochodzenia materiałów sprzed roku 1850, 10 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0098_01>

Zasięg

ogólnopolski