Przejdź do treści

Zanikanie komór / Decline of chambers (mapa 82, karta XXXIV)

[na podstawie badań PAE z 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Zanikanie komór / Decline of chambers (mapa 82, karta XXXIV)

[na podstawie badań PAE z 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; wnętrze ; komora

Opis

mapa ukazuje zanikanie komór w chałupach ; zawarto na niej następujące informacje: A. Pełne nie zredukowane komory. 1 - występują powszechnie, 2 - występują reliktowo w najstarszych chałupach, 3 - występowały, lecz zaginęły. B. Komory zredukowane na korzyść nowo tworzącej się izby. 4 - występują powszechnie, 5 - występują w najstarszych chałupach, 6 - występowały, lecz zaginęły. C. Małe komory wydzielone w obrębie pierwotnej sieni. 7 - występują powszechnie, 8 - występują w najstarszych chałupach, 9 - występowały, lecz zaginęły. D. Zanik komory - funkcje jej częściowo przejmują małe spiżarki, różnie lokalizowane w chałupie. 10 - występują powszechnie, 11 - jedną z izb zamienia się na pomieszczenie do przechowywania produktów rolnych, 12 - dawniej istniały komory - brak rekonstrukcji ich wyglądu, 13 - nie stwierdzono występowania pomieszczeń do przechowywania produktów rolnych w obrębie chałupy, 14 - północno-zachodnia granica zasięgu przechowywania ziarna w komorze, 15 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 16 - przeniesienia - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0099_01>

Zasięg

ogólnopolski