Przejdź do treści

Konstrukcje fundamentów w spichrzach / Foundation constructions in granaries (mapa 83, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Konstrukcje fundamentów w spichrzach / Foundation constructions in granaries (mapa 83, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; elementy budynku ; fundament ; ściana

Opis

mapa ukazuje konstrukcje fundamentów w spichrzach ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy, w których: 1 - podwaliny ułożone są na palach bądź wkopanych w ziemię pniach, 2 - podwaliny ułożone są na dużych kamieniach ustawionych w narożnikach budynku, 3 - podwaliny ułożone są bezpośrednio na ziemi bądź na drobnych wkopanych częściowo w ziemię kamieniach, 4 - ściany ustawione są na podmurówce z kamienia (obiekty stare - budynki sprzed 1914 roku bądź późniejsze, lecz budowane na ich wzór), 5 - ściany ustawione są na podmurówce z cegły (obiekty nowe - budynki budowane według nowych wzorów w okresie międzywojennym lub po II wojnie światowej), 6 - ściany ustawione są na podmurówce kamiennej tworzącej piwnicę (obiekty stare, zob. wyżej), 7 - ściany ustawione są na podmurówce z cegły tworzącej piwnicę (obiekty nowe, zob. wyżej), 8 - nie stwierdzono, jakiego rodzaju fundament posiadają spichrze, bądź nie stwierdzono występowania spichrzy

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0100_01>

Zasięg

ogólnopolski