Przejdź do treści

Materiały i konstrukcje ścian spichrzy / Material and wall constructions in granaries (mapa 84, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Materiały i konstrukcje ścian spichrzy / Material and wall constructions in granaries (mapa 84, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; spichrz drewniany ; spichrz murowany ; elementy budynku ; ściana ; konstrukcja ścian ; ściana z drewna ; konstrukcja węgłowa ; konstrukcja sumikowo-łątkowa ; konstrukcja ryglowa

Opis

mapa ukazuje materiały i konstrukcje ścian spichrzy ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy o konstrukcji ścian: 1 - zrębowej, 2 - zrębowej polepionej od zewnątrz warstwą gliny, 3 - łątkowej, 4 - ryglowej, 5 - spichrze murowane istnieją we wsi i istniały co najmniej od 1860 r., 6 - spichrze murowane pojawiły się we wsi po I wojnie światowej, 7 - granica zasięgu występowania spichrzy o ścianach polepionych gliną, 8 - nie stwierdzono, jakiego rodzaju ściany posiadają spichrze, bądź nie stwierdzono występowania spichrzy

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0101_01>

Zasięg

ogólnopolski