Przejdź do treści

Spichrze wąskofrontowe i szerokofrontowe / Narrow-front and broad-front granaries (mapa 85, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Spichrze wąskofrontowe i szerokofrontowe / Narrow-front and broad-front granaries (mapa 85, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; spichrz wąskofrontowy ; spichrz szerokofrontowy

Opis

mapa ukazuje występowanie spichrzy wąskofrontowych i szerokofrontowych ; zawarto na niej następujące informacje: Wsie, w których stwierdzono występowanie lub tradycje występowania spichrzy: 1 - wąskofrontowych, parterowych, 2 - wąskofrontowych, piętrowych, 3 - szerokofrontowych, parterowych z wejściem umieszczonym symetrycznie, 4 - szerokofrontowych, parterowych z wejściem umieszczonym asymetrycznie, 5 - szerokofrontowych, parterowych z dwoma wejściami, 6 - szerokofrontowych, piętrowych, 7 - wielobocznych o dachu stożkowatym, 8 - nie stwierdzono, jakiego rodzaju rozplanowanie posiadają spichrze bądź nie stwierdzono występowania spichrzy

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0102_01>

Zasięg

ogólnopolski