Przejdź do treści

Sypialna funkcja spichrzy i komór / Sleeping room function of granaries and chambers (mapa 86, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Sypialna funkcja spichrzy i komór / Sleeping room function of granaries and chambers (mapa 86, karta XXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; elementy budynku ; komora ; wnętrze

Opis

mapa ukazuje sypialną funkcję spichrzy i komór ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - w komorze sypiają, przeważnie w lecie, 2 - istnieją tradycje sypiania w komorze, obecnie już się w nich nie sypia, 3 - komory istnieją lub istniały, nie stwierdzono jednak zwyczaju sypiania w nich, 4 - sypiają bądź sypiali w ostatnim pięćdziesięcioleciu (głównie latem) w spichrzu, 5 - nie stwierdzono występowania komór w okresie 1900-1960 r., 6 - najdalsza północno-zachodnia granica występowania spichrzy

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0103_01>

Zasięg

ogólnopolski