Przejdź do treści

Komory za izbą w chałupach jednoizbowych / Chambers situated behind the dwelling room in single-room peasant huts (mapa 88, karta XXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Komory za izbą w chałupach jednoizbowych / Chambers situated behind the dwelling room in single-room peasant huts (mapa 88, karta XXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; izba ; komora

Opis

mapa ukazuje występowanie komory za izbą w chałupach jednoizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV.Przykładowe rozmieszczenie odmian chałup jednoizbowych z komorą. 1 - chałupy wąskofrontowe (sień, izba, komora ; komora, izba, sień), 2 - chałupy szerokofrontowe asymetryczne (sień, izba, komora ; sień izba, komora), 3 - chlew, sień, izba, komora, 4 - kuchnia/sień, izba, komora, 5 - chlew/sień, izba, komora

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0105_01>

Zasięg

ogólnopolski