Przejdź do treści

Komory za izbą w chałupach dwuizbowych / Chambers situated behind the dwelling room in two-room peasant huts (mapa 89, karta XXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Komory za izbą w chałupach dwuizbowych / Chambers situated behind the dwelling room in two-room peasant huts (mapa 89, karta XXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; izba ; komora

Opis

mapa ukazuje usytuowanie komory za izbą w chałupach dwuizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV.Przykładowe rozmieszczenie odmian chałup dwuizbowych z komorą. 1 - chałupy z jedną komorą (izba, sień, izba, komora ; izba, sień, izba, komora), 2 - chałupy z dwoma komorami (komora, izba, sień, izba, komora)

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0106_01>

Zasięg

ogólnopolski