Przejdź do treści

Trzymanie drobiu w chałupie / Keeping of poultry in the hut (mapa 109, karta XLVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz danych z literatury z 1959 r.]

Tytuł

Trzymanie drobiu w chałupie / Keeping of poultry in the hut (mapa 109, karta XLVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz danych z literatury z 1959 r.]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; nazwy gwarowe ; drób

Opis

mapa ukazuje zwyczaj trzymania drobiu w chałupie ; zawarto na niej następujące informacje: A. Trzymanie drobiu w specjalnych wnękach pod piecem i nazwy gwarowe takich wnęk. 1 - "kucza", "kuca", 2 - "pieczura", 3 - "gruba", "hruba", "hrabki", 4 - "podpiec", "pod piecem", 5 - "podkuminek", "pod nalepą", 6 - stwierdzono występowanie wnęk pod piecem dla drobiu, ale o ich nazwach danych brak, 7 - stwierdzono trzymanie drobiu w chałupie, ale nie stwierdzono trzymania drobiu we wnękach pod piecem, 8 - nie stwierdzono reliktów ani tradycji trzymania drobiu w chałupie. B. Zanikanie zwyczaju trzymania drobiu w chałupie. 9 - zwyczaj znany z tradycji ustnej, występuje sporadycznie, 10 - znany tylko z tradycji ustnej, 11 - występuje bardzo rzadko (o dawnym występowaniu danych brak). C. Trzymanie bydła i świń w chałupie. 12 - zachodnia granica zwartego występowania zwyczaju trzymania świń w chałupie, 13 - północna i zachodnia granica zwartego występowania zwyczaju trzymania bydła w chałupie

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0126_01>

Zasięg

ogólnopolski