Przejdź do treści

Pomieszczenia dla zwierząt pod wspólnym dachem z domem / Promisses for animals situated under the roof of the hut (mapa 110, karta XLVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960]

Tytuł

Pomieszczenia dla zwierząt pod wspólnym dachem z domem / Promisses for animals situated under the roof of the hut (mapa 110, karta XLVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom szerokofrontowy ; zwierzęta

Opis

mapa ukazuje występowanie pomieszczeń dla zwierząt pod wspólnym dachem z domem ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie pomieszczeń dla zwierząt w obrębie chałupy, ale różnie usytuowanych. Znajdują się one pod jednym dachem chałup szerokofrontowych. 1 - w chałupach dwuwnętrznych, jednoizbowych - z osobnym wejściem od podwórza, 2 - w chałupach trójwnętrznych - z osobnym wejściem od podwórza, 3 - w chałupach dwuwnętrznych, jednoizbowych - z wejściem od podwórza i sieni, 4 - w chałupach trójwnętrznych - małe pomieszczenie dla zwierząt tylko z wejściem z sieni, 5 - zasięg chałup szerokofrontowych, dwuwnętrzych, jednoizbowych, ze stodołą i stajnią pod jednym dachem, 6 - zasięg pomieszczeń dla zwierząt w chałupach typu mieszanego, szeroko- i zarazem wąskofrontowych, z korytarzem przy stajni i części chałupy, 7 - pomieszczenie dla zwierząt domowych w obrębie chałupy nie występuje

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0127_01>

Zasięg

ogólnopolski