Przejdź do treści

Relikty gotowania na otwartym palenisku / Relics of simmering (mapa 111, karta XLVIII)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł z lat 1948-1960]

Tytuł

Relikty gotowania na otwartym palenisku / Relics of simmering (mapa 111, karta XLVIII)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł z lat 1948-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec piekarski

Opis

mapa ukazuje relikty gotowania na otwartym palenisku ; zawarto na niej następujące informacje: A. Gotowanie w piecu piekarskim. 1 - w jego wnętrzu, przedsionku bądź na skraju pieca piekarskiego. B. Gotowanie poza piecem piekarskim na osobnym palenisku. 2 - w garnkach przystawionych wprost do ognia, 3 - w garnkach ustawionych na koziołkach metalowych, 4 - w kociołkach zawieszonych nad ogniem, 5 - stwierdzono występowanie przy palenisku do gotowania wbudowanych na stałe kociołków na wodę, 6 - nie stwierdzono występowania ani tradycji żadnego z powyższych zjawisk, 7 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 8 - przeniesienia - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3>, <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0128_01>

Zasięg

ogólnopolski