Przejdź do treści

Piece piekarskie w izbie naprzeciw wejścia / Baking ovens in the hut located in front of the entrance (mapa 112, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz literatury]

Tytuł

Piece piekarskie w izbie naprzeciw wejścia / Baking ovens in the hut located in front of the entrance (mapa 112, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz literatury]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec piekarski

Opis

mapa ukazuje usytuowanie pieców piekarskich w izbie naprzeciw wejścia ; zawarto na niej następujące informacje: Piece usytuowane są wzdłuż ściany. 1 - krótszej, 2 - dłuższej, 3 - nie stwierdzono występowania takich usytuowań pieca piekarskiego

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3>, <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0129_01>

Zasięg

ogólnopolski