Przejdź do treści

Piece piekarskie przy ścianie między izbą a sienią / Baking ovens located along the wall between the dwelling room and the hallway (mapa 113, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł]

Tytuł

Piece piekarskie przy ścianie między izbą a sienią / Baking ovens located along the wall between the dwelling room and the hallway (mapa 113, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec piekarski

Opis

mapa ukazuje usytuowanie pieców piekarskich przy ścianie między izbą a sienią ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - w izbie lub za izbą, 2 - sieni lub za sienią, 3 - wschodnia i południowa granica dawnego występowania pieców piekarskich poza chałupą, 4 - nie stwierdzono w ogóle występowania pieców piekarskich, 5 - nie stwierdzono występowania pieców piekarskich usytuowanych wzdłuż ściany działowej między izbą a sienią

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0130_01>

Zasięg

ogólnopolski