Przejdź do treści

Lokalizacja pieców piekarskich / Baking ovens in the hut and outside the hut (mapa 114, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł]

Tytuł

Lokalizacja pieców piekarskich / Baking ovens in the hut and outside the hut (mapa 114, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec piekarski

Opis

mapa ukazuje lokalizację pieców piekarskich ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piece piekarskie w obrębie chałupy. 1 - związane z paleniskiem do gotowania, 2 - nie związane z paleniskiem, usytuowane są poza izbą, 3 - nie związane z paleniskiem, usytuowane w sieni, tył pieca występuje poza chałupę. B. Piece piekarskie usytuowane poza chałupą. 4 - występują, 5 - zanikły lub zanikają, 6 - są zjawiskiem starym, 7 - są zjawiskiem nowszym, mieszkańcy wsi pamiętają ich pojawienie się

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0131_01>

Zasięg

ogólnopolski