Przejdź do treści

Rozpowszechnianie się i zanik pieców piekarskich poza chałupą / Spreading and decline of baking ovens located outside the hut (mapa 115, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł]

Tytuł

Rozpowszechnianie się i zanik pieców piekarskich poza chałupą / Spreading and decline of baking ovens located outside the hut (mapa 115, karta XLIX)

[na podstawie badań PAE z 1955-1961 r. oraz innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; budynek gospodarczy ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec piekarski

Opis

mapa ukazuje rozpowszechnianie się i zanik pieców piekarskich poza chałupą ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piece piekarskie są lokalizowane poza chałupą. 1 - stoją osobno pod daszkiem, 2 - są lokalizowane w piekarniku lub jakimś budynku gospodarczym. B. Piece piekarskie w chałupie. 3 - piece nie związane z paleniskiem w izbie są w sieni, tył ich wystaje na zewnątrz, 4 - piece piekarskie poza chałupą nie są znane, zawsze znajdują się w jej obrębie

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0132_01>

Zasięg

ogólnopolski