Przejdź do treści

Relikty i tradycje gotowania we wnęce komina lub pieca ogrzewalnego / Relics and traditions of cooking in the recess of a chimney or a heating stove (mapa 117, karta LI)

[na podstawie badań PAE z 1956-1961 r. oraz innych źródeł]

Tytuł

Relikty i tradycje gotowania we wnęce komina lub pieca ogrzewalnego / Relics and traditions of cooking in the recess of a chimney or a heating stove (mapa 117, karta LI)

[na podstawie badań PAE z 1956-1961 r. oraz innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec ogrzewalny

Opis

mapa ukazuje relikty i tradycje gotowania we wnęce komina lub pieca ogrzewalnego ; zawarto na niej następujące informacje: Występowanie palenisk do gotowania we wnęce. 1 - dostępnej z izby, a znajdującej się w sieni lub szerokim kominie w sieni, 2 - dostępnej z sieni lub z szerokiego komina, 3 - w kominie zajmującym część sieni, 4 - pieca ogrzewalnego stojącego w izbie lub w innym pomieszczeniu mieszkalnym, 5 - stwierdzono, że paleniska wnękowe w ścianie między izbą i sienią nie występują ani nie są znane z tradycji

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0134_01>

Zasięg

ogólnopolski