Przejdź do treści

Formy kapturów nad paleniskami do gotowania / Forms of bonnets above the cooking hearths (mapa 118, karta LI)

[na podstawie badań PAE z 1956-1961 r.]

Tytuł

Formy kapturów nad paleniskami do gotowania / Forms of bonnets above the cooking hearths (mapa 118, karta LI)

[na podstawie badań PAE z 1956-1961 r.]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec

Opis

mapa ukazuje formy kapturów nad paleniskami do gotowania ; zawarto na niej następujące informacje: W 108 wsiach stwierdzono występowanie dwu form kapturów. 1 - lekkich, zawieszonych nad trzonem paleniska, 2 - ciężkich, których ciężar wspiera się na drążku tkwiącym w trzonie paleniska, 3 - nie stwierdzono kapturów bądź opisy uniemożliwiły typologiczne określenie

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0135_01>

Zasięg

ogólnopolski