Przejdź do treści

Formy kominów / Forms of chimneys (mapa 125, karta LIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1961 oraz innych źródeł z lat 1820-1959]

Tytuł

Formy kominów / Forms of chimneys (mapa 125, karta LIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1961 oraz innych źródeł z lat 1820-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; komin

Opis

mapa ukazuje różne formy kominów ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - szerokie kominy - wnętrza, biegnące od ziemi ponad dach, 2 - szerokie kominy - kaptury, biegnące znad powały sieni ponad dach, 3 - kominy arkadowe, 4 - kominy półarkadowe, 5 - kominy odprowadzające dym wprost znad kaptura nad paleniskiem do gotowania, 6 - stwierdzono występowanie nowoczesnych kominów, 7 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 8 - przeniesienia - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0142_01>

Zasięg

ogólnopolski