Przejdź do treści

Usytuowanie szerokich kominów w sieni chałupy / Position of wide chimneys in the hallway of the hut (mapa 126, karta LIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1961 oraz innych źródeł z lat 1920-1959]

Tytuł

Usytuowanie szerokich kominów w sieni chałupy / Position of wide chimneys in the hallway of the hut (mapa 126, karta LIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1961 oraz innych źródeł z lat 1920-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; komin ; sień

Opis

mapa ukazuje usytuowanie szerokich kominów w sieni chałupy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie szerokich kominów usytuowanych w ten sposób, że: 1 - przed i za kominem znajdują się dwie sienie z osobnymi wejściami z zewnątrz, 2 - za kominem wydzielona jest komórka tej samej szerokości, co komin i sień przed kominem, bez drzwi z zewnątrz, 3 - za kominem znajduje się pomieszczenie zwane czasem "zapiecem", stanowiące część izby, lub pomieszczenia mieszkalnego za izbą (kuchni, alkierza), bez drzwi z zewnątrz, 4 - szeroki komin przylega do tylnej dłuższej ściany domu, 5 - szeroki komin nie zajmuje całej szerokości sieni, lecz obok niego jest przejście wzdłuż sieni, 6 - stwierdzono występowanie we wsi obecnie lub według tradycji szerokich kominów, ale brak danych o ich usytuowaniu, 7 - nie stwierdzono występowania szerokich kominów. B. Podstawowe formy sieni. 8 - obszar przewagi sieni biegnących przez całą szerokość chałupy szerokofrontowej (przelotowych i nieprzelotowych); pozostały obszar Polski stanowi obszar przewagi sieni z wydzielonym w sieni kominem lub kuchnią, 9 - północno-zachodnia granica obszaru przewagi chałup asymetrycznych, szerokofrontowych, zabudowanych po jednej stronie sieni; pozostały obszar Polski stanowi obszar przewagi chałup szerokofrontowych symetrycznych po obu stronach sieni, 10 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 11 - przeniesienia - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0143_01>

Zasięg

ogólnopolski