Przejdź do treści

Funkcje szerokich kominów / Function of the wide chimneys (mapa 127, karta LV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1961 oraz innych źródeł z lat 1907-1959]

Tytuł

Funkcje szerokich kominów / Function of the wide chimneys (mapa 127, karta LV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1961 oraz innych źródeł z lat 1907-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; komin ; sień

Opis

mapa ukazuje funkcje szerokich kominów ; zawarto na niej następujące informacje: A. We wnętrzu szerokiego komina. I. Występują i występowały. II. Pojawiły się. III. Zanikły. 1 - paleniska do gotowania, 2 - piece piekarskie, 3 - pomieszczenia wykorzystywane czasami jako komórka, wędzarnia, kurnik, a nawet chlewik, 4 - szerokie kominy nie istnieją i nie istniały. B. Podstawowe formy rozplanowania sieni. 5 - północno-zachodnia granica zasięgu przewagi sieni na całą szerokość chałupy szerokofrontowej (przelotowych i nieprzelotowych); południowo-wschodnia granica zasięgu przewagi chałup z kominem lub kuchnią wydzieloną z pierwotnej sieni, 6 - północno-zachodnia granica obszaru przewagi chałup asymetrycznych, szerokofrontowych zabudowanych po jednej stronie sieni; pozostały obszar Polski stanowi obszar przewagi chałup szerokofrontowych symetrycznych, zabudowanych po obu stronach sieni, 7 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 8 - przeniesienia - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0144_01>

Zasięg

ogólnopolski