Przejdź do treści

Formy pieców ogrzewalnych / Forms of heating stoves (mapa 128, karta LVI)

[na podstawie badań PAE z 1956-1961 oraz innych źródeł]

Tytuł

Formy pieców ogrzewalnych / Forms of heating stoves (mapa 128, karta LVI)

[na podstawie badań PAE z 1956-1961 oraz innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec ogrzewalny

Opis

mapa ukazuje różne formy pieców ogrzewalnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie oddzielnych, przeważnie kaflowych pieców ogrzewalnych. 1 - od dawna; nikt nie pamięta ich wprowadzenia, 2 - wprowadzone za pamięci informatorów. B. Stwierdzono występowanie. 3 - brył piecowych z gliny lub kamienia złączonych konstrukcyjnie z piecem piekarskim i paleniskiem do gotowania: a) z paleniskiem, b) bez osobnego paleniska, 4 - dostawianych, żelaznych piecyków we wnętrzach, w których brak pieców piekarskich. C. Stwierdzono występowanie chałup, w których brak pieców ogrzewalnych. 5 - obszar braku osobnych pieców do ogrzewania izb, 6 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym, 7 - przeniesienia - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3>, <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0145_01>

Zasięg

ogólnopolski