Przejdź do treści

Relikty kopaczek spiczastych, sercowatych / Relics of pointed and cordate digging implements (mapa 130, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Tytuł

Relikty kopaczek spiczastych, sercowatych / Relics of pointed and cordate digging implements (mapa 130, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; motyka ; kopaczka ; kopaczka spiczasta ; kopaczka sercowata

Opis

mapa ukazuje relikty kopaczek spiczastych, sercowatych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kopaczki z otworem w blasze, bez wyodrębnionego ucha lub tulejki. 1 - istniały w 1953 r. / istniały lecz zaginęły. B. Kopaczki z uchem pierścieniowatym, kute z jednego kawałka żelaza. 2 - grotowate, wydłużone, 3 - właściwe - szerokie, o krótkiej stosunkowo blasze, 4 - o zaokrąglonym ostrzu, 5 - zbliżone kształtem do trójkąta. C. Kopaczki z odstawioną tulejką. 6 - właściwe - kute z jednego kawałka żelaza (forma starsza), 7 - tulejka umocowana przy pomocy nitów (forma młodsza). D. Inne oznaczenia. 8 - kopaczki sercowate istniały, brak bliższych danych.
Dodatkowe objaśnienia:
1- nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy,
2 - brak materiałów,
3 - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej,
4 - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0147_01>

Zasięg

ogólnopolski