Przejdź do treści

Relikty kopaczek spiczastych, trójkątnych i sercowatych / Relics of pointed, cordate and triangular digging implements (mapa 131, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i danych z literatury]

Tytuł

Relikty kopaczek spiczastych, trójkątnych i sercowatych / Relics of pointed, cordate and triangular digging implements (mapa 131, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; motyka ; kopaczka ; kopaczka spiczasta ; kopaczka trójkatna ; kopaczka sercowata

Opis

mapa ukazuje relikty kopaczek spiczastych, trójkątnych i sercowatych ; zawarto na niej następujące informacje: Różne formy kopaczek trójkątnych. Kopaczki trójkątne o blasze szerszej niż dłuższej: 1) z uchem pierścieniowatym, kuta z jednego kawałka żelaza; 2) j.w. - ucho przymocowane do blachy nitami; 3) z tulejką, kutą z jednego kawałka żelaza; 4) z tulejką przymocowaną do blachy nitami; 5) kopaczki trójkątne wydłużone z uchem pierścieniowatym.
A. Kopaczki trójkątne. 1 - istniały w czasie badań, 2 - istniały dawniej, ale zanikły. B. Kopaczki sercowate. 3 - występowały w czasie badań lub istniały dawniej i zanikły (por. mapę 130)
Dodatkowe objaśnienia:
1 - nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy,
2 - brak materiałów,
3 - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej,
4 - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0148_01>

Zasięg

ogólnopolski