Przejdź do treści

Kopaczki o ostrzu łukowatym / Digging imploments with vaulted edge (mapa 132, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Tytuł

Kopaczki o ostrzu łukowatym / Digging imploments with vaulted edge (mapa 132, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; motyka ; kopaczka ; kopaczka łukowata

Opis

mapa ukazuje występowanie kopaczek o ostrzu łukowatym ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kopaczki cięższe, używane sporadycznie do uprawy ziemi. Starsze formy kopaczek, z pierścieniowatym uchem. 1 - całość z jednego kawałka żelaza, ciężkie (bywają także lekkie). Młodsze formy. 2 - całość z dwu kawałków żelaza, ciężkie, 3 - podobne do kilofa lub oskarda (por. mapę 133). B. Kopaczki lżejsze do pielęgnowania roślin w czasie wzrostu i do wykopków. Kopaczki o blasze zbliżonej kształtem do koła. 4 - z uchem pierścieniowatym, 5 - z odstawioną tulejką. Kopaczki o blasze półkolistej. 6 - blacha zbliżona kształtem do półkola. Kopaczki o blasze w kształcie wycinka koła. 7 - z uchem pierścieniowatym, 8 - z tulejką. Kopaczki o blasze w kształcie łopaty. 9 - pierścieniowate ucho i blacha są z jednego kawałka żelaza, 10 - tulejka z blachą z jednego kawałka żelaza, 11 - tulejka przymocowana do blachy nitami. Kopaczki lekkie o blasze czworokątnej, trapezoidalnej ze styliskiem osadzonym w uchu typu obuszkowego. 12 - blacha i ucho z jednego kawałka żelaza, 13 - blacha i tulejka z jednego kawałka żelaza, 14 - blacha ażurowana z tulejką z jednego kawałka żelaza, 15 - tulejka przymocowana nitami  do blachy. Inne oznaczenia. 16 - o ostrzu zaokrąglonym, brak bliższych danych
Dodatkowe objaśnienia:
1 - nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy,
2 - brak materiałów, 
3 - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej, 
4 - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0149_01>

Zasięg

ogólnopolski