Przejdź do treści

Ciężkie motyki i ich funkcje przeżytkowe / Heavy picks and their survival functions (mapa 133, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Tytuł

Ciężkie motyki i ich funkcje przeżytkowe / Heavy picks and their survival functions (mapa 133, karta LVIII)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; motyka ; kopaczka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje ciężkie motyki i ich funkcje przeżytkowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Motyki właściwe o jednym ostrzu, służące sporadycznie jako narzędzia pomocnicze do uprawy ziemi, odłogów, nowin, rozbijania stwardniałych grud ziemi, prac leśnych. 1 - "motyka", "pika", "kilof", "graca", "kopaczka", "oskard", "dżagan", "kopak", "krudowiec", "kirka", "spicok", "tapica", "łazówka", "haka", "karczówka", "pniówka", 2 - "motyka", "graca", "kopaczka", "kilof", "kopacz", "plaga", "plagówka", "paltra", "tapica", 3 - "motyka", "graca", "graczka", 4 - "krapka", "plagówka", "graca", "haka", "rudak", "motyka", "kopaczka", 5 - "graca", "haka", "korcówka", "krampacz", "motyka", "kopaka". B. Motyki o dwu ostrzach, typu oskard lub kilof. 6 - "kilof", "oskard", "pika", "motyka", "dżagan", "plagówka", "graca", "kopaczka". C. Kopaczki ciężkie, bez bliższych danych. 7 - "kilof", "haka", "tępica", "kopaka", "kirhan", "paltra", "graca", "oskard", "krampacz", "karczówka", "czekun", "pyrlik", "śpiciok", "przysiek", "motyka". D. Ważniejsze nazwy na określenie ciężkich motyk. 8 - motyka i pochodne, 9 - "kopaczka" i pochodne, 10 - "karczówka", 11 - "tępica" i pochodne, 12 - Różne nazwy związane z uprawą nowin lub odłogów, (1) "łazówka", (2) "pniówka", (3) "krudowiec", (4) "pika", (5) "plagówka, "plaga"
Dodatkowe objaśnienia: 
1 - nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy,
2 - brak materiałów,
3 - znak dolny oznacza, że zjawisko jest we wsi nowe, przybyłe z falą osadniczą po II wojnie światowej,
4 - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0150_01>

Zasięg

ogólnopolski