Przejdź do treści

Kopaczki wielozębne / Multidentate digging implements (mapa 134, karta LIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Kopaczki wielozębne / Multidentate digging implements (mapa 134, karta LIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; motyka ; kopaczka ; kopaczka wielozębna

Opis

mapa ukazuje występowanie kopaczek wielozębnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kopaczki dwuzębne (forma starsza). Ze styliskiem osadzonym w pierścieniowatym uchu, forma starsza, beztulejkowa, zawsze o zębach prostych. 1 - z otworem w blasze kopaczki, 2 - blacha i ucho z jednego kawałka żelaza, 3 - ucho przymocowane nitami. Ze styliskiem osadzonym w odstawionej tulejce - o zębach prostych. 4 - blacha i tulejka z jednego kawałka żelaza, 5 - tulejka przymocowana nitami, - o zębach profilowanych. 6 - tulejka i blacha z jednego kawałka żelaza. Kopaczki dwuzębne różne. 7 - formy nietypowe. B. Kopaczki trójzębne (forma nowsza, do uprawy buraków i ziemniaków). Ze styliskiem osadzonym w uchu pierścieniowatym, forma starsza. 8 - pierścieniowate. Ze styliskiem osadzonym w odstawionej tulejce, forma młodsza - o zębach prostych. 9 - tulejka i blacha z jednego kawałka żelaza, 10 - j.w. ale tulejka przymocowana nitami, - o zębach profilowanych. 11 - tulejka i blacha z jednego kawałka żelaza, 12 - j.w. ale tulejka przymocowana nitami. Kopaczki trójzębne różne. 13 - formy nietypowe. C. Kopaczki czterozębne. 14 - formy nietypowe. D. Inne oznaczenia. 15 - nie stwierdzono występowania kopaczek wielozębnych, 16 - brak materiału, 17 - północny zasięg kopaczek grotowatych (por. mapę 130 pkt. 2)

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0151_01>

Zasięg

ogólnopolski