Przejdź do treści

Nazwy typu „sapa”, „serca” i sporadyczne występowanie innych nazw / Names „sapa”, „serca” and sporadic appearance of other names (mapa 139, karta LXI)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy typu „sapa”, „serca” i sporadyczne występowanie innych nazw / Names „sapa”, „serca” and sporadic appearance of other names (mapa 139, karta LXI)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; kopaczka ; motyka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw typu „sapa”, „serca” i sporadyczne występowanie innych nazw ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie nazw. 1 - "sapa", "sapka", 2 - "serca", "sercówka". B. Sporadyczne występowanie różnych nazw. 3 - (1-33) nazwy nietypowe. (1) "strzemiączko", "strzemionko", (2) "pielacz", "opielacz", "opylacz", "pielocz", "piełacz", (3) "skrobacka", (4) "płatówka", (5) "ślepa", (6) "zębata", (7) "łopata", "łopatka", (8) "kabłuk", (9) "widełki", (10) "miemki", (11) "pazury", (12) "norkros", (13) "rogi", (14) "plewnik", "plewiarka", (15) "kozica", (16) "sztecher", "stecher", (17) "szpadka", "szpada", (18) "grabki", (19) "babka", (20) "spodka", (21) "palczatka", (22) "krelka", (23) "paltra", (24) "szkarbla", (25) "łoskracka", (26) "szparnoga", "śparnoga", (27) "spaźaki", (28) "rydel", (29) "konczysta", (30) "trójnogi", (31) "cyganka", (32) "calista", "całkowita", (33) "pika"

Twórca

Hofman-Liandzis, Krystyna ; Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0156_01>

Zasięg

ogólnopolski