Przejdź do treści

Płozowe radła czworoboczne / Four-edge runner hoe-ploughs (mapa 140, karta LXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Płozowe radła czworoboczne / Four-edge runner hoe-ploughs (mapa 140, karta LXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; radło ; radło płozowe ; radło czworoboczne ; radło rylcowe

Opis

mapa ukazuje płozowe radła czworoboczne ; zawarto na niej następujące informacje: A. Płozowe radła czworoboczne, tj. ramowate. Bezkoleśne. 1 - jednorękojeściowe, służące dawniej do orania, 2 - dwurękojeściowe, służące dawniej do orania i uprawy ziemniaków. Koleśne z dostawianą parą kół - z koleśnicami. 3 - jednorękojeściowe, 4 - dwurękojeściowe. Z jednym kołem. 5 - jednorękojeściowe, 6 - dwurękojeściowe. Inne oznaczenia. 7 - prawdopodobnie czworoboczne, bez bliższego określenia. Istniały w XIX w., rekonstrukcja na podstawie ustnej relacji, 8 - zasięg radeł czworobocznych ramowatych: a - według K. Moszyńskiego, Kultura ludowa Słowian, t. I, s. 151; mapa 4, a - pewny, b - prawdopodobny, 9 - inne formy radeł płozowych. B. Radła rylcowe. 10 - obszar występowania radeł rylcowych (por. mapę 141) a - pewny, b - prawdopodobny, 11 - obszar występowania radeł rylcowych według K. Moszyńskiego, jak wyżej. C. Inne oznaczenia. 12 - nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 13 - nie stwierdzono istnienia czworobocznych radeł płozowych, 14 - brak materiałów

Twórca

Garyga, Bolesław ; Osuchowska, Danuta

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0157_01>

Zasięg

ogólnopolski